Kotisivuni Internetin kaiken tietävään maailmaan!
Kotisivuni Internetin kaiken tietävään maailmaan!

Kolmas Sektori

Kolmas sektori käsitteenä

Kolmas sektori on yksityisen, julkisen sektorin ja perheiden väliin jäävä yhteiskunnallinen sektori, jonka tunnuspiirteitä ovat voittoa tavoittelematon talous, organisaatioiden tai ryhmien sosiaaliset (yhteiskunnalliset) tavoitteet.

Kolmannen sektorin toimijoita ovat muun muassa yhdistykset, osuuskunnat ja säätiöt. Kolmannen sektorin talous eroaa yksityisestä (yritys)taloudesta siinä, että voittoa ei pyritä tavoittelemaan (non-profit). Jos vuotuista voittoa tulee, se sijoitetaan takaisin toimintaan. Verotuskohtelu on myös erilainen kuin yksityisillä yrityksillä.

Kolmannen sektorin organisaatioiden perustana ovat yhteiskunnallinen tai eettinen tavoite ja demokraattisuus (jäsen/ääni-periaate, ei omistajuuteen perustuva äänivalta). Organisaation tavoitteet lausutaan sen säännöissä.

Kolmas sektori Suomessa

Suomessa kolmannen sektorin pääasiallisia toimijoita ovat yhdistykset. Suomalaisista osuuskunnista suuri osa on siirtynyt pääpiirteiltään yksityiselle sektorille. Kolmannen sektorin osuus suomalaisten ajankäytöstä ja bruttokansantuotteesta on 3-7 %.
(Lähde: Wikipedia)

Sosiaali- ja Terveysalan toimijoita

Liittoja

Allergia- ja astmaliitto
Lastensuojelun Keskusliitto
Mielenterveyden keskusliitto
Näkövammaisten Keskusliitto Ry
Sininauhaliitto
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Vanhustyön keskusliitto

Yhdistyksiä

Allergia- ja astmayhdistys (Espoo ja Länsi-uusimaa)
Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry
Avo Ry
Betesda-Säätiö
Espoon A-kilta HYKAA
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset Ry EsKa ry
Espoon Kehähait Ry
Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ELPY ry
Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry
Espoon Verkkopalloseura ry EVS
Espoon Seudun Näkövammaiset ry
Espoon Reumayhdistys
Familia Club ry
F.C. KasiYsi ry
FC Espoo Ry
Helinä Rautavaaran Etnografisen museon säätiö
Hyvä Arki ry
Hyvät Tuulet Ry
Hope Ry
Icehearts ry Helsinki
Imetyksen tuki ry
Kalliolan Setlementti Ry
Kivenlahti-Stensvik Ry
Majakka ry
Pohjois-Espoon Ponsi Ry PEP
Sivistysliitto kansalaisfoorumi SKAF ry
Tapiolan Honka ry
Uudenmaan CP-yhdistys – Nylands CP-förening ry
KOKO-kassa

Säätiöt verkossa

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n Internet -sivuille on koottu luetteloon linkkejä suomalaisten apurahoja jakavien tahojen kotisivuille. Lopussa on lisäksi hyödyllisiä kansainvälisiä linkkejä